Home » Hunebedden » Naamgeving

Naamgeving

[Foto: Hunebedcentrum]

Hoe komt het hunebed aan zijn merkwaardige naam?

Hoe het hunebed aan zijn naam komt is niet duidelijk. Het zou verwijzen naar een Germaanse volksstam met de naam Huni, overigens zonder dat er bewijsmateriaal ligt. Het Oud-Nederlandse woord Huyn voor reus wordt eveneens als verklaring gegeven.

Het stamwoord Hun komt op verschillende plaatsen in Europa voor als plaatsnaam (Zwitserland), als eigennaam (Duitsland) als naam van een baai (IJsland) of als benaming van een onbeschaafd iemand. Het stamwoord Hunne komt ook voor in hunnebed en in plaatsnamen in Zweden: Hunnebostrand en Duitsland: Hunnebrock. Het blijft echter gissen, naar de werkelijke achtergrond van het woord hunebed.

Lang bleef ontzag en angst voor de onbekende bouwers van de ‘steen-hopen’ bestaan. En hoewel het onwaarschijnlijk is dat hij in reuzen geloofde, publiceerde Hermanus Hartogh Heijs van Zouteveen in 1889 het gedicht ‘Het Hunebed te Borger’ waarin hij schrijft van een reuzengraf.

 

‘Het Hunebed te Borger’
De gletscher, hij versmolt, de mammouth was verdwenen,
Vóór ’t krachtig menschenras in Drenthe was verschenen,
Dat uit blokken steen, door d’ ijsstroom aangebracht,
Dit reuzengraf eens wrocht in wilde forsche pracht,
Ten krijg toog en ter jacht met ruwe vuursteenbijlen,
Met de aks van dioriet, met scherpgespitste pijlen!