Home » Hunebedden » Mysteries » Heidenen, Romeinen, Neanderthalers en holenberen

Heidenen, Romeinen, Neanderthalers en holenberen

[Foto: Hunebedcentrum]

Heidenen, Romeinen, Neanderthalers en Holenberen

De Romeinse keizer Theodosius vaardigde de zogenaamde Theodosiaanse decreten uit die het heidendom moest uitbannen. Het Edict van Theodosius uit 392 bepaalde dat op de verwoeste heidense heiligdommen kerken gebouwd zouden worden. Het oprichten en betreden van heidense heiligdommen werd verboden, evenals het uitvoeren van heidense rituelen. Alles moest wijken voor een geloof: het christendom. Paus Gregorius I (540-601) bekrachtigde dit beleid in een brief aan de Ierse, Schotse en Engelse predikers. Hij gaf instructies voor het overnemen van heidense tempels en feesten in Christelijke. Reuzen, duivels en Germaanse goden als Wodan en Donar (Thor) speelden nog steeds een rol. Overigens betekent duvel in het Drents ook kwajongen, een jongen die kwajongensgedrag vertoont.

Volgens het volksgeloof was de ingang van het hunebed D17 de ingang van de hellepoort. Bij de ingang van dit hunebed stond vermoedelijk het beeld van Tiwaz, de Germaanse god van de rechtspraak, die de hellehond doodde en daarbij zelf ook werd gedood. Tiwaz was rond het begin van onze jaartelling de hemelgod en de oppergod in de Germaanse mythologie, vergelijkbaar met Zeus in de Griekse mythologie. Ook was hij de oorlogsgod. Zijn betekenis werd later overgenomen en vervangen door Wodan.

Een andere publicatie behelst een onderzoek naar de geneeskrachtige kwaliteit van de hunebedstenen met de titel: Kunnen stenen genezen? Er blijkt met helderziendheid een andere dimensie rond de hunebedden aanwezig te zijn, waar de mens zijn voordeel mee kan doen. Chris Zoet zou helderziend gezien hebben dat deze werden gebruikt bij rituelen in de tijd van de Neanderthalers, zo’n 14.000 geleden. De Neanderthalers waren toen echter al uit deze streken verdwenen. Ook zouden volgens Zoet de flinten bewerkt zijn door sjamaanse Neanderthalers. In verschillende dekstenen worden contouren van een holenbeer verondersteld. De holenbeer leefde circa 12.000 v.Chr. in deze streken.