Home » Flinten » Symboliek

Symboliek

[Foto: Rudy Leukfeldt]

Joden dragen een steentje bij

In Drenthe nemen we ook een ander bijzonder gebruik waar van het gebruik van kleine flinten, overeenkomstig het symbolische gebaar van dichter Tjitse Hofman, zoals in de inleiding beschreven is.

Het is een opvallend gezicht, die kleine flinten op een Joods graf of bij een Joods monument. Het is een gebruik in een zeer oude traditie.

Voor dit gebruik zijn verschillende verklaringen en het gebruik heeft niet alleen relatie met de Joodse cultuur en traditie. In de katholieke traditie is het bekend en ook in Azië bestaat dit gebruik.

In de tijd dat de Joden nog als herdersvolk in de woestijn leefden, werden de doden op de plek begraven waar ze stierven. Er was weinig vegetatie en om het graf te markeren werd het bedekt met flinten uit de directe omgeving. Formele begraafplaatsen kenden Joden, net als Bedoeïenen toen nog een woestijnvolk, nog niet.

Iedereen die langs een graf kwam droeg zijn steentje bij, zodat er op het graf een heuveltje van flinten ontstond. In het noorden van Schotland vinden we deze met flinten bedekte graven als overblijfsel van de Picten. Ze worden Cairn genoemd. De flint is een teken dat je bij het graf bent geweest, je eert er de overledenen mee en je eerbewijs is van blijvende aard.

Er bestond oorspronkelijk echter een andere reden voor deze gewoonte. De flinten op het graf dienden te voorkomen dat de overledene of zijn ziel uit het graf kon ontsnappen om de levenden te lastig te vallen. Hoe groter en zwaarder de flinten op het graf, hoe beter. Een andere uitleg voor deze gewoonte is dat door een steentje bij te dragen men aangeeft de goede daden van de overledene daarmee voort te zetten.

Werkt een layar-pagina niet? bekijk hier alle pagina’s die verbonden zijn aan het boek.